Jakie badania możemy wykonać w laboratorium diagnostycznym?

Laboratorium diagnostyczne to miejsce, do którego możemy udać się w celu przeprowadzenia podstawowych badań laboratoryjnych mających na celu określenie ogólnego stanu naszego zdrowia. Zespół analityków medycznych pracujących w niniejszym miejscu pobiera od nas potrzebny do badania materiał, a następnie poddaje go szczegółowej analizie w celu określenia składu oraz parametrów biologicznych i fizykochemicznych danej próbki.

Badanie krwi

Morfologia krwi jest jednym z podstawowych badań mających na celu określenie stanu naszego zdrowia i ewentualnych jego nieprawidłowości. Polega ona na jakościowym oraz ilościowym określeniu wybranych elementów morfologicznych.

Wśród najczęściej analizowanych parametrów możemy wyróżnić:

 • RBC – wskaźnik ilości czerwonych krwinek, prawidłowa wartość dla kobiet wynosi 4-5.6 mln/mm3, natomiast u mężczyzn 3,7 – 6,1 mln/mm3;
 • WBC – wskaźnik ilości białych krwinek w badanej próbce krwi, których prawidłowa wartość wynosi 4, 0 – 10, 8 mln/mm3;
 • PLT – skrót oznaczający płytki krwi odpowiedzialne za proces krzepnięcia;
 • MCV – stanowiące wartość objętości erytrocytów, oraz
 • MCH – określające średnią wartość hemoglobiny we krwi

Materiał do badania pobierany jest od pacjenta bezpośrednio z żyły. Zaleca się, aby niniejsza procedura była przeprowadzana w godzinach porannych, kiedy pacjent nie zjadł jeszcze posiłku (na czczo). Wówczas możemy uzyskać najbardziej miarodajne wyniki.

Badanie moczu

Badanie moczu przeprowadzane jest u pacjentów, u których podejrzewane są wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem układu moczowego.

Wśród najczęściej analizowanych parametrów możemy wyróżnić:

 • Barwę i wygląd moczu – prawidłowa próbka moczu powinna posiadać jasnożółtą barwę;
 • Przejrzystość moczu – im większa klarowność tym lepiej, mętny mocz może zostać wywołany obecnością bakterii, lub erytrocytów we krwi, które świadczą o pewnych nieprawidłowościach;
 • Odczyn (wskaźnik pH) – niniejszy wskaźnik może świadczyć o obecności infekcji bakteryjnej w układzie moczowym;
 • Woń – prawidłowo swoista, w przypadku takich zaburzeń, jak cukrzyca może przybierać słodkawy zapach;
 • Ciężar właściwy moczu – którego wartość powinna wynosić 1,003–1,030;
 • Składniki chemiczne – takie jak: woda, mocznik, chlorki, sód, amoniak, potas, fosforany, siarczany, glukoza, kreatynina, albuminy.

Próbka dostarczana jest przez pacjenta w godzinach porannych. Pobrany do badania mocz, powinien pochodzić ze środkowego strumienia.

Badanie kału

W przypadku podejrzenia chorób przewodu pokarmowego, możemy przeprowadzić również badanie kału, które pozwala na rozpoznanie drobnoustrojów przyczyniających się do powstawania infekcji. Niniejsze badanie skutecznie pomaga lekarzom w opracowaniu właściwego leczenia. Podobnie jak w przypadku moczu, próbkę kału do laboratorium dostarcza pacjent.

Post Author:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *