Zajęcia i licytacje komornicze

Nie wywiązujac się ze swoich zobowiązań najczęściej finansowych, tj. ze spłaty, kredytów, pożyczek, niespłacanie alimentów czy rat za różnego rodzaju przedmioty grozi nam wizja komornika, a w późniejszym nawet egzekucja komornicza. Pojęcia komornika nie trzeba szczególnie omawiać, zna go każdy bez względu na to  czy miał z nim styczność, czy nie. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym i jego zadaniem jest odzyskanie zaległych wierzytelności od dłużnika. Wachlarz działań komornika jest bardzo duży, jedyne co go ogranicza to obowiązujące prawo.

Co może zająć komornik

Komornik sądowy może przede wszystkim zająć naszą pensję. Co do zasady może on zająć całe nasze wynagrodzenie z wyłączeniem kwoty wolnej od zajęcia, w roku 2018 jest to kwota 1530 zł netto, czyli 2100 brutto. Jednak nie w każdym przypadku obowiązuje wyżej wskazana kwota. Wysokość zajęcia uzależniona jest od rodzaju umowy w ramach, której jesteśmy zatrudnieni. Jeśli jest to umowa o pracę stosuje się wyżej wspomniane przepisy i komornik powinien pozostawić dłużników kwotę wolną od zajęcia. Może on jednak zająć wszystko, co powyżej tej kwoty, ma prawo do zajęcia 50% naszej pensji. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na podstawie umowy cywilnoprawnej, to komornik sądowy ma prawo do zajęcia całości naszego wynagrodzenia. Ten rodzaj umowy nie podlega żadnym zabezpieczeniom. Istnieją pewne przesłanki, które mogą uratować naszą pensję od zajęcia komorniczego. Jeśli umowa cywilnoprawna jest jedynym źródłem dochodu i zostanie to odpowiednio udokumentowane to wówczas, możemy zachować cześć zarobionych przez nas pieniędzy. Będą to takie same kwoty jak w przypadku umowy o pracę. Komornik ma prawo zająć nasz rachunek bankowy. W przypadku tego zajęcia mogą zostać zajęte wszystkie środki, jakie tam się znajdują. Jeśli nasze wynagrodzenie wpływa na rachunek bankowy, to komornik może zająć 75% minimalnego wynagrodzenia. Wolne od zajęcia nie są emerytury i renty. W przypadku emerytury komornik musi pozostawić do dyspozycji zadłużonego 75% kwoty netto. Kwota wolna od zajęcia przypadku renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 651,96 zł netto, jeśli chodzi o zajęcie renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, to komornik musi pozostawić kwotę 500,55 zł. Jeżeli posiadamy komornika z tytułu niepłaconych alimentów, to musimy liczyć się z tym, że urzędnik zabierze nam całość naszych dochodów. Zajęciu podlegają także, posiadane przez dłużnika ruchomości: sprzęty AGD i RTV, samochody i inne pojazdy, komputery, wyposażenie mieszkania. Nieruchomości, jakie mogą znaleźć się pod władanie komornika to naturalnie dom lub mieszkanie, mogą być to też garaż oraz działka.

Czego nie może zająć komornik

Komornik nie może zająć 40%  minimalnego wynagrodzenia, w roku 2018 jest to kwota: 612 zł. Wolne od zajęć są także: alimenty, tzw. świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, świadczenia uzyskiwane w ramach pomocy społecznej, świadczenia wychowawcze i integracyjne. Dodatkowo komornik nie może zająć niektórych elementów majątku rolniczego oraz rzeczy wymienione w artykule 826 kodeksu postępowania cywilnego, m.in. są to:

  • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny,
  • ubranie konieczne do pełnienia służby albo wykonywania zawodu,
  • zapasy żywności i opału, które są konieczne dla dłużnika i członków jego rodziny na czas jednego miesiąca;
  • jedna krowa albo dwie kozy albo trzy owce konieczne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny oraz zapas paszy i ściółki wystarczający do najbliższych zbiorów.

Licytacje komornicze

W momencie, gdy doszło już do zajęcia komorniczego, może dojść też do licytacji komorniczej. Tego typu licytacja ma charakter publiczny, komornik ma obowiązek publicznie obwieścić co jest przedmiotem licytacji. Takie informacje możemy znaleźć w sądzie przy, którym działa komornik, na stronie Krajowej Rady Komorniczej oraz na stronie internetowej danego komornika. Licytacja komornicza ma prawo odbyć się w dwóch terminach. Podczas pierwszej licytacji nieruchomości bądź ruchomość wystawiona jest na sprzedaż po średniej cenie rynkowej ustalonej przez komornika. Realnie podczas pierwszej licytacji cena wywoławcza przedmiotu wynosi 3/4 oszacowanej kwoty. Jeśli w pierwszym terminie nie znajdzie się kupiec na dany przedmiot to w drugim terminie jestgo cena wywoławcza zostaje podniesiona do 1/2 oszacowanej kwoty. Należy pamiętać o tym, że licytacja komornicza zawsze odbywa się ustnie. Licytację rozpoczyna się od podania kwoty wywoławczej, następnie potencjalni nabywcy zgłaszają propozycję zakupu, komornik podwyższa cenę o najwyższą zaoferowaną przez uczestników kwotę. Jeśli dojdzie do momentu, w którym trzykrotnie zostanie wygłoszona jedna oferta i nikt jej nie przebije dochodzi do sprzedaży licytowanego przedmiotu.

Post Author:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *